Kommenteeri

EKHÜ üldkoosolek

Üldkoosolek toimub Keskkonnahariduse konverentsi raames 28. oktoobril kell 9.00-10.00 Viljandi Paalalinna Koolis, Paala tee 46. Olete oodatud!
Üldkoosoleku päevakord:

1.    Kokkuvõte EKHÜ tegevustest möödunud kahe aasta jooksul.
2.    EKHÜ põhikirja muutmine
Ettepanek muuta põhikirja punktis 4.5. juhatuse volituste kestus kahelt kolmele aastale. Praegune sõnastus: Üldkoosolek valib Ühingu juhatuse, kuhu kuulub vähemalt viis liiget. Juhatus valitakse kaheks aastaks.
Muuta teine lause: Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
3.    Juhatuse liikmete kandidaatide nimetamine ja tutvustamine
4.    Juhatuse valimise läbiviimine
5.    Jooksvad küsimused

Kui te ise ei saa kohale tulla, saate oma hääle delegeerida mõnele teisele ühingu liikmele, kas kirjalikult või digitaalselt. Mõlemal juhul peaks volitusel olema Teie allkiri. Digitaalse volituse peab edastama enne koosoleku toimumist e-posti aadressile ekhyhing@gmail.com

Eeldatakse, et kohaletulnud on terved ja valmis tõendama oma nakkusohutust vaktsineerimise või läbipõdemise tõendiga.

Lisa kommentaar

Email again: