Kommenteeri

Õppeprogrammide hindamine

Märtsis 2020 algas keskkonnahariduslike õppeprogrammide kvaliteedi hindamine. Ootame õppeprogramme jätkuvalt aadressil oppeprogrammid@gmail.com .

Programmile tuleb kaaskirjaga lisada
- keskuse/programmi saatja nimetus,
- kontaktisiku nimi ja kontaktid (e-mail, mobiilinumber),
- mõne kõnealusest programmist osa võtnu kirjalik tagasiside (juhul, kui on tegemist juba kasutusel oleva programmiga).

Saadetav programmi kirjeldus peab olema tutvumiseks ja valiku tegemiseks kättesaadav võimalikele külastajatele – koolidele, lasteaedadele jt.

Kvaliteetse keskkonnahariduse üks oluline osa on professionaalselt koostatud keskkonnahariduslikud õppeprogrammid. Koos keskkonnahariduse spetsialistidega on ühing välja töötanud õppeprogrammi kvaliteedikriteeriumid, millega saab tutvuda aadressil https://bit.ly/393VfgW . Kriteeriumidest lähtudes hakkab ühingu poolt kokku kutsutud välishindajate grupp analüüsima programmide kirjeldusi, keskendudes kvaliteedi seisukohast olulistele võtmeelementidele nagu eesmärgid, sisu, metoodika, õppekeskkond jpm. Välishindajad selgitavad välja, kas programmi kirjelduses on piisavalt vajalikku infot programmi kvaliteedi kohta ning kas kavandatu on sobiv tulemusliku ja õppijatele huvi pakkuva  tegevuse läbiviimiseks.

Hindamisprotsessis osalemine on keskkonnahariduse pakkujatele vabatahtlik.
Ootame aktiivset osavõttu ja elavat arutelu keskkonnahariduse kvaliteedi teemal. 

Lisa kommentaar

Email again: