Kommenteeri

Aktiivsete Kodanike Fond toetab EKHÜ huvikaitse projekti

EKHÜ sai Aktiivsete Kodanike Fondi toetuse projekti "Eesti Keskkonnahariduse Ühingu huvikaitsevõimekuse suurendamine" elluviimiseks.

Projekti eesmärk on suurendada juhatuse pädevust ja tõsta liikmete aktiivsust, et arendada keskkonnahariduse valdkonda laiemalt ja seista kvaliteetse ja mitmekesise keskkonnahariduse eest. Projekt aitab analüüsida ühingu huvikaitse alast tegevust ning seda planeerida ja viia uuele tasemele, et pakkuda keskkonnahariduse läbiviijatele paremaid arenguvõimalusi.

Projekti raames toimub huvikaitse koolitus ja mentorina toetab meid Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust. Muutuste juhtimiseks ja nende paremini kommunikeerimiseks töötame välja huvikaitse plaani ja kommunikatsiooni kava.

Samuti arendatakse projekti käigus koostööd Keskkonnaministeeriumiga ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, tähtsustatakse kohalike omavalitsuste rolli kogukondade ja elanikkonna keskkonnateadlikkuse edendamisel ning töötatakse välja rakenduslik koostöömudel keskkonnahariduse pakkujatele ja kohalike omavalitsuste parema koostegevuse jaoks.

Varsti saadame täpsemat infot koolituse kohta. Kes aga praegu juba on huvitatud koolitusel osalemisest ja projekti tegevustesse panustamisest, võib sellest teada anda (e-mail Dagmar.hoder@gmail.com). Veel oleme huvitatud headest praktikatest KOVide tegevustest elanikke keskkonnateadlikkuse suurendamisel.

Juhatuse siseselt vastutavad projekti elluviimiseks eest projektijuht Dagmar Hoder ja tegevuste koordinaator Raul Savimaa.

Projekti toetuse summa on 14 469,24 eurot.
Projekt kestab 1. märtsist 2023 kuni 30. aprillini 2024.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Lisa kommentaar

Email again: