Kommenteeri

ACF huvikaitse projekti tulemused

ACF huvikaitse projekt lõpes 30.aprilliga. 24. aprillil kohtusid mõned ühingu liikmed ZOOMis huvikaitse- ja arenguseminaril. Seminaril vaadati üle projekt käigus koostatud huvikaitse plaan. Arutelu käigus tekkisid mõned muudatusettepanekud.
Lisaks valmis projekti käigus ka mõjude hindamise kava ning viidi läbi liikmete rahulolu küsitlus.

Huvikaitse vaatest on meie põhisõnumid: 
  1. Eesti mitteformaalne keskkonnaharidus on mitmekesine ja kvaliteetne. 
  2. Keskkonnahariduse olulisus: Keskkonnaharidus mängib võtmerolli teadlikkuse tõstmises ja jätkusuutlike eluviiside edendamises. Kõikide vanuserühmade harimine ja kaasamine on oluline meie ühise tuleviku jaoks. 
  3. Kestlik rahastamine: Tõhus keskkonnaharidus nõuab kestlikku ja pikaajalist rahastamist. Peame välja töötama sihtfinantseerimise süsteemi, mis tagab keskkonnahariduskeskustele vajalikud ressursid nende programmide arendamiseks ja laiendamiseks.
  4. Koostöö ja partnerlus: Efektiivne keskkonnaharidus vajab tihedat koostööd keskkonnahariduskeskuste ja kohalike omavalitsuste vahel. Koos saame pakkuda kvaliteetseid haridusprogramme ja suurendada ühiskonna teadlikkust keskkonnaküsimustest.
Projekt sai läbi, huvikaitse töö aga jätkub. Mis on meie ühised sõnumid Eesti keskkonnaharidusest? Kuidas võiks välja näha keskkonnahariduskeskuste ja KOVide koostöö? Milline oleks kestlik rahastussüsteemi, mis aitaks keskustele ka oma programme edasi arendada? Kohtume suveakadeemias ning sügisel keskkonnahariduse konverentsil ja arutleme nendel teemadel. Praegu oleme koostamas ka küsitlust kohaliku omavalitsustele, et välja selgitada kuidas omavalitsused panustavad kodanike keskkonnateadlikkuse suurendamisele ning millised ootused ja soovitused nendel on koostööks keskkonnahariduse pakkujatega..

Sügisel alustab tööd töörühm, mis peaks välja töötama keskkonnaharidusprogrammide sihtfinantseerimise süsteemi. 
Jätkame ühingu ja võrgustiku huvide esindamist erinevates töörühmades ja ootame liikmeid töörühmaga liituma ning aktiivselt panustama

Lisa kommentaar

Email again: